Profile

Rafael
Lostado i Bojo

Associate Professor -RETIRED-
Estructura Económica, Universitat de València

Education
PhD in Economics, Universitat Autónoma de Barcelona

Fields of interest
Regional Economics, Project Management

Selected publications

Contact
Email: Rafael.Lostado@uv.es
Tel: +34 963828357
Web personal: