Profile

Mercedes
Beltrán-Esteve

Lecturer
Estructura Económica, Universitat de València

Education
Degree in Economics, Universidad de Valencia

Fields of interest
Environmental Economics, International Economics

Selected publications

Contact
Email: Mercedes.Beltran@uv.es
Tel: +34 963828355
Web personal: